Emil Pettersson, mångsidig entreprenör i musikbranschen

BERÄTTARE: Åke Svalfors

Några ord om en fastighet med kopplingar till grammofoninspelningar av ”stenkakor” på 1920-talet.

Villa Soltorp, skivpresseriet

I september 1921 sålde Per Recén sitt företag Stockholms Musik & Talmaskins Depôt på dåvarande Götgatan 32A till Emil Petterson (min farfar) och två kollegor för kr 33.000:- (dagsvärde 500´+). För pengarna startade Recén Fabriksaktiebolaget Skandia Record, Recén och Andersson.

Recén skaffade graververk från Tyskland och köpte inspelningsutrustning från Ernst Rolfs havererade grammofonprojekt (i Åkersberga?). (Lena 2023: Här hade Åke en länk som inte längre finns, jag hittar tyvärr ingen källa.)

Bolaget blev placerat i Villa Soltorp, Lilla Alby i Sundbyberg/Solna. Det var här som även Emil pressade sina Stadionskivor 1922.

I det stora villakomplexet fanns förutom bostaden även en inspelningsstudio, den galvaniska avdelningen, själva presseriet, en verkstad för grammofontillverkning samt lager. Tack till Sundbybergs museum för fotot från 1959, inför rivningen.

Villa Soltorp
Villa Soltorp, Lilla Alby,Sundbyberg 1959, före rivningen (Foto Sundbybergs museum)

Hit flyttade även Sveriges första ”inhemska” grammofoninspelningstekniker, Gunnar Jonason, med familj. Biträdande tekniker var Kurt Rickan. Enligt SMDB kom sedan Gunnar Jonasson till Toni år 1936.

Recén fick snart problem med ekonomin. Hans skivbolag övertogs senhösten 1923 av Odeon som fortsatte använda faciliteterna. Recén själv dog efter en bilolycka 1925.

Ungefär 1930 flyttade Emil både företaget Emil Pettersson Musikinstrumentfabrik och familjen till Villa Soltorp. Där blev man kvar i tre år.


Utsikten från villan

Villa Soltorp låg på sluttningen ner mot Bällstaviken. Hela detta område revs när man 1959 började bygga miljonprogrammets höghus vid Tuvanparken i Lilla Alby.

Emils son Ragnvald Svalfors (min far) målade 1932 denna vy över Bällstaviken in mot det då obebyggda Traneberg. Vi ser alltså utsikten från den underbara veranda i SV som syns på fotot ovan.

Målad tavla
Utsikt Bällstaviken från Villa Soltorp, L:a Alby, Sbg (R. Svalfors 1932)

Här, i det som i dag är Solna Strand, låg den vita Tritonfabriken tillsammans med Ekströms såg och snickerifabrik som gjorde byggsatser till grosshandlarvillor och levererade virke till ”halva Sundbyberg”. Tvättlinorna tillhör troligen Alby Tvättstuga som låg till höger bakom träden.

Tyvärr kom inte ångslupen från Stockholm med på tavlan. Den körde fast i dyn redan år 1924. Än mindre dalkullornas roddbåtar, dess föregångare, som man kunde resa med från Kornhamnstorg. (Trafik kan möjligen komma igång igen, dock med landningsplats på Brommasidan, säger min gode vän, som 2012 utreder ”nya” vattenvägar i Mälaren.)


ÅTER TILL SIDAN:

Emil Pettersson, entreprenör i musikbranschen