Stockholms Praktiska Musikskola 1936 – 1946

”Lär dig spela – till glädje för dig själv och dina vänner och till gagn för verksamheten.”

Stockholms Praktiska Musikskola
”Innehavare: Ragnvald Svalfors”

Stockholms Praktiska Musikskola, SPM

År 1936 startade (min far) Ragnvald Svalfors, då bara 23 år gammal, Stockholms Praktiska Musik-skola – naturligtvis understödd av fadern Emil Pettersson.

När världskriget bröt ut gick musikskolan ner på sparlåga. Ragnvald var inkallad, med fru och nyfödd son i en liten etta på Södermalm.

Reklam för nästa kurs

1943 tog man vännerna till hjälp och lät Stockholms Baptisters Musikförbund ta över huvudmannaskapet, men fortfarande med Ragnvald som föreståndare – på ”fritiden”, när han var ledig från ”lumpen”. Fru Gurli skötte expeditionen i det lilla köket och Ragnvald tog emot elever för enskild undervisning i rummet.

Reklam i Ungdomens Veckopost

Nu vände man sig till medlemmarna i alla Stockholms frikyrkors många musikföreningar. I Ungdomens Veckopost kunde man läsa:

Reklam för "Musikföreningarnas egen avdelning" i Ungdomens Veckopost

UV 2/1943: ”Stockholms Praktiska Musikskola, som från och med denna termin står under överinseende av Baptisternas Musikförbund [i Stockholm], har återupptagit den populära gruppundervisningen på sitt schema efter ett flerårigt uppehåll. Skolan har sina lokaler i Betelkapellet och Ebeneserkyrkan.”

UV 3/1943: ”I februari har förbundet övertagit den av Ragnvald Svalfors för några år sedan startade Stockholms Praktiska Musikskola, som rönt en enastående anslutning, i det att ett 100-tal elever deltaga i undervisningen i sång, tonbildning, tonträffning, notkännedom, musiklära, mandolin och gitarr. Föreståndare är Ragnvald Svalfors, ordförande Emil Pettersson.”

UV 6/1943: ”I Stockholm har Stockholms Baptisters Musikförbund i vinter använt sig av Stockholms Praktiska Musikskola för sina studier. 144 elever i åldern 12 till 40 år har undervisats av 4 lärare, för-delade på: sång 24, musikteori 20, mandolin 50, gitarr 50…”

Från hösten-43 skulle man även ha cello, fiol och piano. Vårterminen 1944 hade man 225 elever!

Kurser och kursledare

Stockholms Praktiska Musikskola Gruppundervisning
Stockholms Praktiska Musikskola, SPM, under överinseende av Baptisternas Musikförbund
Stockholms Praktiska Musikskola Gruppundervisning
Gruppundervisning: Musikföreningsledarekurs, Gitarrkurs, Mandolinkurs, Notläsningskurs och Violinkurs
Musikdirektör Åke Löfdahl
Musikdirektör Åke Löfdahl: Notläsning, Musiklära, Tonträffning
Gitarristen David Berg
Gitarristen David Berg: Ackordspelning, Solospelning
Musiklärare Mikael Sotnikov
Musiklärare Mikael Sotnikov: Mandolinkurs

Gruppundervisning och visioner

All undervisning sker i grupp. Här ser vi Mikael Sotnikov leda en 50 damer stark strängmusik under en kurskväll i gamla Betelkapellet på Malmskillnadsgatan, där man gärna fick hålla till.

Strängmusik-kurs på 1940-talet
Strängmusikövning i gamla Betelkapellet på Malmskillnadsgatan på 1940-talet.

I början av 1943 hade man ju samlats i SBUF:s Musikföreningsråd, med Emil Pettersson som ordf. Sin vana trogen kom han snart med nya visioner. I MF-rådets protokoll sept 1944 läser man att ”det har ansetts önskvärt att SPM dels skulle utvidga sitt arbete genom korrespondenskurser och instrument-försäljning, dels också få en bredare basis för sin organisation och för den skull läggas under MF-rådet, som sålunda skulle utse dess styrelse.” Styrelsen fick väl fjärilar i magen och tillsatte en kommitté. Ett halvår senare har ”Ragnvald Svalfors meddelat att det ansetts lämpligt att SPM förblir en lokal utbildningsanstalt för Stockholms frikyrkliga ungdom, och då erbjudandet från SBUF:s MF-råd återtagits, har frågan fallit”.

Förändringar efter krigsslutet

Sedan tog andra världskriget slut. Familjen kunde flytta tillbaka ut till förortsvillan men fick då naturligtvis problem med ”hemundervisningen”.

1947 bildades så Frikyrkliga Studieförbundet. Troligen hade då Musikskolan upphört men (också troligen) fått vara viss inspiration till bildandet av FS.

Istället började Ragnvald själv studera och tog Högre Organistexamen, på två år som privatist. Han titulerade sig därefter gärna som Musikdirektör. En titel som väl inte finns längre?

Det finns tyvärr inga som helst papper bevarade från Stockholms Praktiska Musikskola.

Frikyrkliga Studieförbundet, FS

Ragnvald tog naturligtvis aktiv del även i FS. I dess tidning Mixturens sista nummer 1998 skriver man om tidigt 50-tal: ”De flesta kurserna har gällt ledaruppdraget. Ragnvald Svalfors anlitas i början av FS som musikfackman och arbetar (1952) för att musikföreningsledare efter prov ska erhålla diplom.”

I slutet av 60-talet kom FS med studieboken Andlig visa där Ragnvald medverkade med ett par arrangemang av gammalt välkänt slag. Ett av dem var sången ”Jesus är ute och söker” som finns med på skivan ”Andlig visa” från 1969, producerad av TeamTon. Arret känner jag igen som ett av dem jag som barn somnade till när far satt vid flygeln på andra sidan väggen och jobbade.

Sundbyberg 2009
Åke Svalfors


ÅTER TILL SIDAN:

Musikföreningarnas halvsekel och Baptisternas Musikförbund – en ”personlig” historia