Musikföreningarnas historia i korthet. Ur JUBILEUMSSKRIFT

Baptisternas Musikförbund
BMF-märket

Musikföreningar anslutna till Stockholms Baptisters Musikförbund 1943.

Kanske några ansikten känns igen?

Här är inscannade sidor från ”Stockholms Baptisters Musikförbunds Jubileumsskrift” som sammanställdes efter förbundets 30-årshögtid 1943. På dessa sidor gavs en kort historik om de olika musikföreningarna som fanns i Stockholms många olika Baptistkyrkor vid denna tid.

Stockholms Baptisters Musikförbund 30 år, Jubileumsskrift sid 00
Jubileumsskrift omslag.

Betanias Musikförening

Omnämnda i bild: Ordförande och dirigent Rudolf Andreasson och ett särskilt tack till mångårige ledaren Josef Thorell.

Om Betanias Musikförening, i Stockholms Baptisters Musikförbund 30 år, Jubileumsskrift
Om Betanias Musikförening

Betels Musikförening

Omnämnda i bild: Ordförande Tage Boresjö och dirigent Ragnvald Svalfors.

Om Betels Musikförening, i Stockholms Baptisters Musikförbund 30 år, Jubileumsskrift
Om Betels Musikförening

Betels Musikgrupp

Omnämnda i bild: Ordförande Axel Åkerblom, tidigare Rudolf Andreasson och dirigent Thule Rönnervall.

Om Betels Musikgrupp, i Stockholms Baptisters Musikförbund 30 år, Jubileumsskrift
Om Betels Musikgrupp

Betel-kvintetten

Om Betel-kvintetten, i Stockholms Baptisters Musikförbund 30 år, Jubileumsskrift
Om Betel-kvintetten

Betels Musikförening, Mälarhöjden

Omnämnda i bild: Dirigent Gunnar Hjärpe.

Om Betels Musikförening, Mälarhöjden, i Stockholms Baptisters Musikförbund 30 år, Jubileumsskrift
Om Betels Musikförening, Mälarhöjden

Ebenesers Musikförening

Omnämnda i bild: Dirigent Åke Löfdahl. Tidigare mångårig ledare Oscar Carlsson.

Om Ebenesers Musikförening, i Stockholms Baptisters Musikförbund 30 år, Jubileumsskrift
Om Ebenesers Musikförening

Elims Musikförening

Omnämnda i bild: Ordförande Bertil Andersson och dirigent Nils Andersson.

Om Elims Musikförening, i Stockholms Baptisters Musikförbund 30 år, Jubileumsskrift
Om Elims Musikförening

Enskede Musikförening

Omnämnda i bild: Ordförande Gunnar Engborg och dirigent Erik Nilsson.

Om Enskede Musikförening, i Stockholms Baptisters Musikförbund 30 år, Jubileumsskrift
Om Enskede Musikförening

Gröndals Musikförening

Omnämnda i bild: Ordförande och dirigent Georg Svensson.

Om Gröndals Musikförening, i Stockholms Baptisters Musikförbund 30 år, Jubileumsskrift
Om Gröndals Musikförening

Hagalunds Musikförening

Omnämnda i bild: Ordförande Hildor Björkqvist och dirigent Edvin Davén. Även haft många kvinnliga ledare sen starten 1899.

Om Hagalunds Musikförening, i Stockholms Baptisters Musikförbund 30 år, Jubileumsskrift
Om Hagalunds Musikförening

Salems Musikförening

Omnämnda i bild: Ordförande Rut Svensson och David Svensson och dirigent Elof Axén.

Om Salems Musikförening, i Stockholms Baptisters Musikförbund 30 år, Jubileumsskrift
Om Salems Musikförening

Sarons Musikförening

Omnämnda i bild: Ordförande E. Skoglund och dirigent Erik Nyström.

Om Sarons Musikförening, i Stockholms Baptisters Musikförbund 30 år, Jubileumsskrift
Om Sarons Musikförening

Sundbybergs Musikförening

Omnämnda i bild: Ordförande E. Skoglund och dirigent Erik Nyström.

Om Sundbybergs Musikförening, i Stockholms Baptisters Musikförbund 30 år, Jubileumsskrift
Om Sundbybergs Musikförening

Tabernaklets Musikförening

Omnämnda i bild: Ordförande Gunnar Skoglund och dirigent Nils Öhberg.

Om Tabernaklets Musikförening, i Stockholms Baptisters Musikförbund 30 år, Jubileumsskrift
Om Tabernaklets Musikförening

Örby Musikförening

Omnämnda i bild: Ordförande Gösta Fransson och Inez Andersson och dirigent Bror Nygren.

Om Örbys Musikförening, i Stockholms Baptisters Musikförbund 30 år, Jubileumsskrift
Om Örbys Musikförening

Här finns fler inscannade sidor från Jubileumsskriften om själva Musikförbundets historia.


Lena kommentar 2023:
Svenska Baptistsamfundet, Sveriges äldsta frikyrka, som dessa musikföreningar så stolt tillhörde under första halvan av 1900-talet uppgick kring 2011 i det nya nuvarande samfundet ”Equmeniakyrkan” tillsammans med Svenska Missionsförbundet/Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige.

ÅTER TILL SIDAN:

Musikföreningarnas halvsekel och Baptisternas Musikförbund – en ”personlig” historia