Ur JUBILEUMSSKRIFT 1943, Stockholms Baptisters Musikförbund 30 år

Sammanställd efter Jubileumskonserten på Konserthuset

Ur Jubileumsskriften: ”Broder Emil Pettersson innehar helt visst rekordet ifråga om både tjänsteår, tjänsteuppgifter och uppoffringar. Han har hållit ut, då andra tröttnat, och under alla år varit förbundets spiritus och samlande kraft. Vår honnör för honom är på sin plats!”

Läs även mer om Emil Pettersson, entreprenör i musikbranschen

Stockholms Baptisters Musikförbund 30 år, Jubileumsskrift sid 00
Jubileumsskrift omslag
Stockholms Baptisters Musikförbund 30 år, Jubileumsskrift sid 04
Jubileumsskrift sid 04
Stockholms Baptisters Musikförbund 30 år, Jubileumsskrift sid 06
Jubileumsskrift sid 06
Stockholms Baptisters Musikförbund 30 år, Jubileumsskrift sid 08
Jubileumsskrift sid 08
Stockholms Baptisters Musikförbund 30 år, Jubileumsskrift sid 10
Jubileumsskrift sid 10
Stockholms Baptisters Musikförbund 30 år, Jubileumsskrift sid 12
Jubileumsskrift sid 12
Stockholms Baptisters Musikförbund 30 år, Jubileumsskrift sid 14
Jubileumsskrift sid 14
Stockholms Baptisters Musikförbund 30 år, Jubileumsskrift sid 16
Jubileumsskrift sid 16

ÅTER TILL SIDAN:

Musikföreningarnas halvsekel och Baptisternas Musikförbund – en ”personlig” historia