Musikföreningarnas halvsekelBaptisternas Musikförbund
och Baptisternas Musikförbund

 

EN "PERSONLIG" HISTORIA


Material till denna "historia" har jag fått ur protokoll som finns på Svenska Baptistsamfundets arkiv i Bromma. Jag citerar också friskt ur tidningsklipp och minnesskrifter, återfunna i kvarlåtenskapen efter min farfar Emil Pettersson och min far Ragnvald Svalfors, båda starkt engagerade i arbetet med och för musikföreningar. Till detta material borde också fogas material från andra distrikt inom samfundet, om någon vet var man kan hitta sådant.

1911 hade min farmor och farfar gift sig och bosatt sig i Gamla Stan. Man kom att tillhöra Stockholms Första Baptistförsamling, Betelkapellet på Malmskillnadsgatan. Där fanns en redan 1904 bildad och på bilden avbildad musikförening. Emil, med fem år bakom sig i C J Johansson musikaffär i Gamla Stan, kom naturligtvis med och spelade och sjöng. Det hade han med sig från Munktorps baptist-församling.

Betels musikförening 1917

Ett par år senare skriver VeckoPosten om Betels mf: "Br. Pettersson blev dirigent första gången år 1917, då föreningen av brist på lämpliga ledare, höll på att helt upplösas. Då han efter endast ett års arbete flyttade från staden var föreningen åter i gott stånd."  Han skulle komma tillbaka många gånger i fråga om musikföreningar. Broder Pettersson, med den eviga mustaschen, ser vi både ovan och nedan.

Emil Pettersson och Ragnvald Svalfors "Om det är någon musik som ska få folk frälsta så är det den här." (Emil Pettersson)

"Våra prestationer måste motsvara förväntningarna hos våra utomstående åhörare..." (Ragnvald Svalfors)

Farfar Emil och fader Ragnvald hade höga ambitioner när det gällde sångens och musikens plats i församlingarnas arbete.

För båda två tog sig detta särskilt uttryck i deras stora engagemang för musikföreningen som form och verktyg i gudstjänsten.

Man kan nog utan överdrift påstå att de var de drivande i sådana frågor inom samfundet under nästan 50 år, 1913 till 1962. Men ensamma voro de alls icke!

Detta är en av flera hemsidor om min släkt. Även om den tar avstamp främst i dessa två Stockholms-herrars göranden och låtanden, har jag förstått att det finns ett visst allmänt intresse för ämnet i sig.
Sundbyberg 2009
Åke Svalfors
Välkommen att läsa vidare Mail till webmaster